Telefon   605 699 122

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uścisk na zgode

Mediacje

Kiedy zmienia się, często w bardzo trudnych i stresujących okolicznościach nasze dotychczasowe życie, trudno jest o spokojną, rzeczową rozmowę, która przecież tak bardzo jest potrzebna, by móc poczynić często obowiązujące przez wiele następnych lat ustalenia, mające nie tylko skutki osobiste, ale i prawne.

Natomiast kiedy doświadczamy silnych emocji - złości, rozgoryczenia, żalu, smutku, często strachu przed tym co będzie dalej, trudno jest myśleć, a tym trudniej rozmawiać z osobą, którą nierzadko obwiniamy o rozpad związku. Która być może wyrządziła nam krzywdę, sprawiła ból, a być może, którą to my zraniliśmy. Rozmowy w takich okolicznościach bywają niezwykle trudne. Często nie udaje się osiągnąć porozumienia, mimo wielu prób. W takich sytuacjach można skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora. Udział w mediacji jest z zasady dobrowolny, tylko wówczas strony mediacji (np.partnerzy, małżonkowie) mogą na równych prawach skorzystać z pomocy mediatora. Pracują nad osiągnięciem porozumienia, satysfakcjonującego dla obu stron.

 

Mediację prowadzi się na podstawie:

 • umowy o mediację,
 • postanowienia sądu kierującego do mediacji.

W czasie procesu mediacji, w poszukiwaniu porozumienia, strony przechodzą przez kolejne etapy, które opierają się na wspomaganych przez mediatora rozmowach. Strony mają szansę nierzadko po raz pierwszy od długiego czasu wysłuchać się dokładnie nawzajem — swoich oczekiwań, potrzeb, spotykając się w bezpiecznej atmosferze.

Mediator w czasie całego procesu mediacji pozostaje neutralny (nie skłania stron do żadnego rozwiązania), i bezstronny (nie opowiada się po żadnej ze stron). Kluczową zasadą jest też poufność (obowiązuje tajemnica mediacji), działanie w dobrej wierze w atmosferze wzajemnego szacunku. Strony zachowują przez cały czas swoją autonomię, same decydując o rozstrzygnięciach. Mają szansę wypracować porozumienie, które może być obopólnie satysfakcjonujące.


Mediacje okołorozwodowe

W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków.

Jeśli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:

 • zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • alimentów,
 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów z dziećmi,
 • spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.


Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strony mogą bowiem w sposób bardzo szczegółowy i uwzględniający ich indywidualną sytuację określić między innymi:

 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych, jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym określenia zasad pokrywania ich kosztów,
 • sposób kontaktów z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny,
 • udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej,
 • zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku,
 • zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Ponadto sprawy majątkowe podlegające rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

 

Mediacje cywilne 

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron. Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • należności ze stosunku pracy,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny itp.


Do mediacji cywilnej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

 

Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów powstałych w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą.

Do mediacji gospodarczej mogą zostać skierowane następujące sprawy:

 • o zapłatę,
 • w sprawach budowlanych,
 • naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych,
 • dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych,
 • wewnątrz kadry zarządzającej,
 • wynikające ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.


Mediacja gospodarcza pozwala na utrzymanie dobrych relacji biznesowych i ukierunkowanie się na przyszłość.

Skorzystanie z mediacji gospodarczej pozwala uniknąć negatywnych skutków z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy. Pozwala zachować wiarygodność u partnerów biznesowych i utrzymać dobre imię firmy.

Mediacja gospodarcza zakończona ugodą daje szanse na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności biznesowej i dotychczasowej współpracy.

Do mediacji gospodarczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

 

Mediacje prowadzi:

mgr Beata Szynkaruk — mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Posiadająca certyfikat kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” wydany przez Instytucję Certyfikującą, Konfederację Lewiatan, Centrum Mediacji Lewiatan.

Adres:

Ogrodowa 37 lok. 44, IV piętro

00-873 Warszawa

Istnieje możliwość umówienia spotkania od poniedziałku do piątku od godz. 9'00 do godz. 18'00, natomiast w soboty od godz. 9'00 do godz. 14'00, po uprzednim umówieniu spotkania.