Telefon   605 699 122

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sprawdzanie planu budynku 2Audyt dostępności architektonicznej

Audyt dostępności architektonicznej jest kompleksowym badaniem przestrzeni zewnętrznej obiektów zarówno publicznych jak i prywatnych, budynków, biur, poszczególnych pomieszczeń w tym pomieszczeń obsługi klienta, toalet, ciągów komunikacyjnych pod kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Zespół audytowy przeprowadza analizę dostępności architektonicznej obiektu podczas oględzin obiektu oraz na podstawie uzyskanych niezbędnych informacji od Zarządcy obiektu. Audyt dostępności architektonicznej jest przeprowadzany zarówno obiektów już istniejących jak i na etapie projektowym tzn. projektu wstępnego (koncepcyjnego), budowlanego jak i wykończeniowego, co pozwala na przeprowadzenie wstępnej oceny dostępności przyszłej inwestycji dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Podczas prac audytowych zespół audytujący odnosi się do kryteriów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk określonych w standardach dostępności.

 

Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej


Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej ma na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Zespół audytujący przeprowadza analizę dostępności informacyjno-komunikacyjnej podczas wizji lokalnej, która pozwoli przeanalizować możliwe rozwiązania, które należy zastosować w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami, w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian, co stanowi podstawę do wykonania szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych.

 

Oferujemy przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej w oparciu o:

 • obowiązujące przepisy prawa i dobre praktyki w zakresie dostępności oraz
 • najbardziej aktualną wiedzę w zakresie dostępności.

Audyt obejmuje:

 • Wstępny audyt, na który składają się:
   
  • Sprawdzenie stanu faktycznego na miejscu.
  • Uzyskanie niezbędnych informacji od Zarządcy obiektu.
  • Opracowanie i przekazanie Zarządcy obiektu Raportu z audytu. Raport będzie zawierał ocenę i szczegółowe rekomendacje dotyczące zapewnienia dostępności obiektu.
  • Opcjonalnie: przeprowadzenie ponownego audytu, w terminie wskazanym przez Zarządcę obiektu, w celu sprawdzenia, czy rekomendacje z Raportu zostały wdrożone.
 • Ponowny audyt obejmuje:

  • Sprawdzenie stanu faktycznego na miejscu.
  • Uzyskanie niezbędnych informacji od Zarządcy obiektu.
  • Opracowanie i przekazanie Zarządcy obiektu Raportu z ponownego audytu. Raport będzie zawierał ocenę stanu zapewniania dostępności budynku.

Cena za wykonanie jest zależna od wielkości obiektu i zakresu audytu. Przedstawiony w raporcie stan faktyczny zostanie przeanalizowany przy dołożeniu najwyższej staranności w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę w zakresie dostępności.


Podczas audytu badana jest między innymi: komunikacja zewnętrzna, rodzaj wejścia, komunikacja wewnętrzna pionowa i pozioma z oceną sposobu rozmieszczenia umeblowania, dostępność wydzielonych pomieszczeń obsługi klienta, toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej.

 

Doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

W sytuacji pojawienia się trudności bądź wątpliwości związanych ze wdrożeniem zmian rekomendowanych w raporcie z audytu, czy to na etapie wstępnym, czy to na etapie końcowym eksperci świadczą doradztwo w procesie wdrażania rekomendowanych zmian z raportu, aby skutecznie zlikwidować zarówno bariery architektoniczne jak i komunikacyjno – informacyjne.  

 

Mediacje w zakresie dostępności

Mediacja może być prowadzona w postępowaniach ze skarg na brak dostępności prowadzonych przez PFRON. Strony postępowania mogą wybrać i zaproponować mediatora, ewentualnie przy wyrażeniu zgody na mediację będzie wyznaczony przez PFRON z uwzględnieniem posiadanej przez mediatora wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego przeprowadzenia mediacji w danej sprawie.

Skorzystanie z mediacji w zakresie dostępności pozwala uniknąć negatywnych skutków, z jakimi mogą spotkać się podmioty publiczne. Pozwala zachować wiarygodność w poszanowaniu prawa osób korzystających z usług podmiotu i utrzymać dobre wizerunki instytucji publicznej.

Mediacje prowadzi:

mgr Beata Szynkaruk — mediator z listy mediatorów Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "PFRON".

Adres:

Ogrodowa 37 lok. 44, IV piętro

00-873 Warszawa

Istnieje możliwość umówienia spotkania od poniedziałku do piątku od godz. 9'00 do godz. 18'00, natomiast w soboty od godz. 9'00 do godz. 14'00, po uprzednim umówieniu spotkania.

 

Publikacje:

Poniżej znajduje się plik, pakietu informacyjnego dla pracowników administracji publicznej "Osoba w spektrum autyzmu - dostępność urzędu".
Opracowanie merytoryczne pakietu mgr Beata Szynkaruk

Osoba w spektrum autyzmu - dostępność urzędu

Pakiet stanowi serię 5 pakietów informacyjnych, skierowanych do przedstawicieli mediów; pracowników służby zdrowia; służb ratowniczych i interwencyjnych; pracowników administracji publicznej oraz rodziców i specjalistów. Pakiety informacyjne powstały w ramach realizowanego przez Fundację SYNAPSIS projektu „Zostań rzecznikiem własnej sprawy! Upodmiotowienie osób z autyzmem”, projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i zostały zamieszczone na stronie https://synapsis.org.pl/rzecznictwo/