Telefon   605 699 122

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cennik


Cennik usług prawnych:
Wynagrodzenie za niektóre usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych:
Porada prawna w siedzibie kancelarii 60 min 250 zł
Porada prawna zdalnie (telefonicznie/online) 60 min 200 zł
Pismo procesowe str. od 200 zł
Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone w ramach stałej obsługi prawnej, może być ustalone:
  •      godzinowo, tj. na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej oraz stawek godzinowych — gdy zakres zadań i wymiar czasu poświęconego na      ich realizację da się z góry przewidzieć;
  •      ryczałtowo, tj. strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie gdy nie można z góry określić zakresu zadań i wymiaru czasu poświęconego na ich realizację;
  •      za wykonywane czynności, tj. za określone czynności wynagrodzenie jest określane wówczas stawką godzinową bądź w formie ryczałtu.

Powyższe ceny są cenami brutto

 

 

Cennik audytów dostępności 
Audyt dostępności architektonicznej od 4000 zł netto 
Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej od 3000 zł netto
Doradztwo w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej według indywidualnych ustaleń

Cennik Mediacji

Koszty mediacji pozasądowych na podstawie umowy o mediacje:
Posiedzenie mediacyjne 60 min 150 zł
Za każdą następną godzinę posiedzenia 60 min 150 zł
Sporządzenie ugody mediacyjnej od 300 zł
ewentualne dodatkowe czynności według indywidualnych ustaleń
Koszty mediacji w sprawach prowadzonych na zlecenie sądów regulowane są Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016 nr 06 poz. 28):
Koszy mediacje w zakresie dostępności na zlecenie PFRON regulowane są Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym (DZ.U.2017.1088) i stanowią min.:
Mediacje bez określenia wartości przedmiotu sporu od 150 zł do 450 zł
Mediacje cywilne bez określenia wartości przedmiotu sporu od 150 zł do 450 zł
Mediacje określoną wartością przedmiotu sporu 1% od 150 zł do 2000 zł
  •      koszty przejazdów - w przeliczeniu 1 km x 1,15 zł
  •      zryczałtowane koszty lokalu za każde posiedzenie mediacyjne 70 zł
  •      koszy korespondencji 30 zł
  •      w razie nieprzystąpienia stron do mediacji zwrot poniesionych wydatków 70 zł
Powyższe ceny są cenami netto.

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%

 

Zawsze będą Państwo znali cenę usługi, zanim podejmą Państwo ostateczną decyzję o ewentualnym wyborze oferty.